Kỹ năng Tin học

Excel Basic Class For Banking

Excel Basic Class For Banking

(0.0)

Đang chờ học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

920,000 đ

VBA Excel Expert Class For Banking

VBA Excel Expert Class For Banking

(0.0)

Đang chờ học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

3,000,000 đ

Excel Master Class For Banking

Excel Master Class For Banking

(0.0)

1 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

3,920,000 đ

Excel Expert Class For Banking

Excel Expert Class For Banking

(0.0)

Đang chờ học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

1,920,000 đ

Làm ETL dữ liệu với SQL Server Integration Services

Làm ETL dữ liệu với SQL Server Integration Services

(0.0)

Đang chờ học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

3,500,000 đ

Làm báo cáo Dashboard, báo cáo quản trị trên Excel

1,936,000 đ

Nghề phân tích dữ liệu – nghề hot thời 4.0

499,000 đ

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 2

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 2

(0.0)

40 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

1,500,000 đ

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 1

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 1

(0.0)

55 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

1,800,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 3

1,200,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 2

1,500,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 1

1,800,000 đ

Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel

1,136,000 đ

Học Excel cho người mới bắt đầu

Học Excel cho người mới bắt đầu

(4.8)

1868 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

736,000 đ