UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    81

  • Bài viết

    0

Vietcombank Học tủ 2021

Vietcombank Học tủ 2021

(5.0)
(3)

537 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,590,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội 2020

2,880,000 VND

Luyện thi Big4 - Vị trí Quan hệ Khách hàng - Đợt 5/2021

3,500,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

3,000,000 VND

Luyện Phỏng vấn BIDV 2021

Luyện Phỏng vấn BIDV 2021

(5.0)
(2)

557 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,900,000 VND

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2020

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2020

(5.0)
(1)

46 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,800,000 VND

Agribank Cấp tốc Đợt 1/2019 – Cán bộ Kế toán

2,680,000 VND

Agribank Cấp tốc Đơt 1/2019 – Cán bộ Tín dụng

2,680,000 VND

Luyện thi Ngân hàng TMCP Online - Vị trí Giao dịch viên

1,680,000 VND

Hướng dẫn đọc Báo cáo Tài chính - TS. Lê Thẩm Dương

5,000,000 VND

Luyện thi Ngân hàng TMCP Online - Vị trí Quan hệ Khách hàng

2,600,000 VND